CYFRYZACJA X.0

Czym jest Cyfryzacja X.0?

W każdej firmie pojęcie cyfryzacji jest różne.

 

Cyfryzacją 1.0 można było nazwać połączenie z Internetem.

Obecnie firmy mając za sobą ten etap doświadczają progresu w różnych kierunkach.

 

Przykładem cyfryzacji 2.0 może być udostępnienie współdzielonych zasobów (np. stany magazynowe, statusy zamówień, informacja o opłaceniu faktury etc.).

Zanim jednak nastąpi udostępnianie, należy zgromadzić dane (też zwalidować tj. sprawdzić zgodność) i następnie dla odpowiednich ról przekazać odpowiednie zakresy informacji.

 

Przykładem cyfryzacji 3.0 jest automatyzacja, zakodowana poprzez kogoś, kto przewidział możliwe ścieżki zdarzeń.

Niskie stany magazynowe lub opóźnienie w raporcie z dostawy – tworzą automatyczny monit/alert lub email z odpowiednią treścią.

 

Cyfryzacja 4.0 to przekazanie części obszarów (np. automatyzacji) do mechanizmów sztucznej inteligencji.

 

Większość firm w Polsce jest pomiędzy 1.6 a 3.3. Każda z firm szuka optymalizacji w swoich procesach. Często to samo wdrożenie daje inny skutek w dwóch różnych firmach.

Rolą Managera Zmiany jest diagnoza potrzeb danej firmy, ustalenie z Zarządem kierunku działań oraz wdrożenie zmiany.

MANAGER ZMIANY

Rola, którą realizuje ktoś, najczęściej spoza organizacji, w której wdrażana jest zmiana.

 

80% pracowników firm chce czuć komfort dnia codziennego. To oznacza brak chęci do zmian, ponieważ to co znamy i wiemy jak robić – w tym czujemy się komfortowo. Maksymalnie 20% pracowników firm chce wyjść poza swoją strefę komfortu i coś ulepszyć tj. zmienić, zaprzestać robić jak dotychczas i zacząć robić coś w nowy (efektywniejszy) sposób.

 

Zewnętrzny Manager Zmiany jest w stanie dostrzec nie tyle, że więcej, ale z pewnością coś czego sami pracownicy nie dostrzegali. Przykładem mogą być procesy, które zewnętrzny Manager Zmiany poznał w innych firmach i uznał, że ten akurat element można wdrożyć też w kolejnej firmie. Zewnętrzny Manager Zmiany jest poza niepisanymi układami i sympatiami w firmie. Potrafi (powinien potrafić) chłodno nazwać rzeczy po imieniu, również wtedy kiedy dotyczą one np. braków w kwalifikacjach czy samej postawie do zmiany poszczególnych pracowników.

Brak chęci zmian na lepsze jest niestety popularną pochodną konformizmu. Firma, która się nie zmienia stoi w miejscu. Wzbudzenie sensu zmian na lepsze (wśród pracowników) też jest elementem wdrożenia zmiany w firmach.